Tag: kolaborasi

Duet Gitar Rock w/ Ari R. Hakim
Lagu Bebas Royalty Calon Rocker Diisi Vokal oleh Kobean Navarete